wqhwy12345的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/wqhwy12345


  • 生命科学->神经科学、认知科学与心理学->神经生物学

扫一扫,分享此博客主页
你需要登录后才可以留言 登录 | 注册


统计信息

已有 381579 人来访过

[转载]原始印欧语词根介绍 2021-06-04
                        原始印欧语词根介绍   下面这个表格说明了PIE词根的suffix ...
(590)次阅读|(12)个评论
原始印欧语词根*deh₃-的词义为什么是give? 2021-06-04
                        原始印欧语词根*deh₃-的词义为什么是give?   原始印 ...
(672)次阅读|(2)个评论

查看更多

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2021-6-14 20:49

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部