hftaotao的个人博客

郝文涛
访问数:34916
教育情况:合肥工业大学,博士
研究领域:工程材料
加为好友
发送消息

全部博文

再见,朋友们

科学网,一个严肃的地方,不太合适发表一些诸如游记类的闲散文章,故向各位道个别。再见! 不过,我在163还有一个地方,更轻松,更惬意,欢迎大家有空去看看。 郝文涛
2010-11-13 22:30

高分子物理(双语)课件

请同学们根据自己的需要下载。 chapter 1 chapter 1 color chapter 2 chapter 2 color chapter 3 chapter 3 color chapter 4 chapter 4 color chapter 5 chapter 5 color chapter 6 chapte ...
2010-10-9 20:07
全部博文
生活点滴