wdliu的个人博客

刘万东
访问数:4877094
工作情况:中国科大,近代物理系004,教授
研究领域:数理科学->物理学II->等离子体物理
加为好友
发送消息

全部博文

癸卯春电动力学课程第五讲

癸卯春电动力学课程第五讲 开言回顾第一章, 规律完备补端详。 无旋标势联通域, 泊松边值说悠长。
2023-3-22 14:27

校园细雨步也西湖有感

校园细雨步也西湖有感 春寒细雨半野塘, 枝黄草绿寻常装。 幸有图书远景在, 敢称西湖不称荒。
2023-3-21 14:59

癸卯春电动力学课程第四讲

癸卯春电动力学课程第四讲 积分有效论边值, 应用场景皆补齐。 状态函数何能量, 守恒桥接电与力。
2023-3-20 11:16

贤伋日记第四篇妹妹周岁生日聚会内容记

贤伋日记第四篇妹妹周岁生日聚会内容记 妹妹生日遇好友, 久未见面玩气球。 主角嘉嘉调皮极, 抓我脸痛笑悠悠。
2023-3-20 09:32

癸卯春电动力学课程第三讲

癸卯春电动力学课程第三讲 电磁假说规律齐, 介质应用第一例。 极化磁化皆偶极, 唯象巧改方程戏。
2023-3-20 09:30

学校第十二届党代会年会暨第十届教代会第四次会议记

学校第十二届党代会年会暨第十届教代会第四次会议记 昨日两会连轴开, 细雨夜半始归来。 宣讲趣味精神爽, 报告炼达代表乖。 质询方知直尚在, 颁奖尽显根未裁。 衷情校长凄苦诉, 书记几语乐同侪。
2023-3-18 22:18

幼孙女娴翊满十二月欢乐记

幼孙女娴翊满十二月欢乐记 迈步前行无深浅,碎嚼荸荠满嘴甜。 书笔熟识随意取,赠尔青葱聪慧绵。
2023-3-18 22:16

学校第十二届党代会年会暨第十届教代会第四次会议开幕

学校第十二届党代会年会暨第十届教代会第四次会议开幕 两会甫开宣两会, 吾科代表如亲随。 国之大者国之大, 上下同心命始归。
2023-3-18 22:02

幼孙女娴翊周岁

幼孙女娴翊周岁 幼孙女娴翊,今朝满周岁矣。晨不寐,早起独坐,作文叙之。 余有三孙,独娴翊护看甚多,日日相见,每月以诗,成长可稽矣。甫一月,怀中最喜酒窝笑,摇篮一曲偶催眠。始二月,醒睡皆宜胳膊摇,哼哈对言咧嘴笑。刚三月,酒窝含蜜暖风吹, ...
2023-3-17 06:39

幼孙女娴翊周岁前夕抓周活动记

幼孙女娴翊周岁前夕抓周活动记 孙女抓周两家聚, 坐地随意首选书。 复拾馒头重衣食, 智本兼行众欢呼。
2023-3-16 15:32
全部博文
我说科大
勉力诗词
杂谈乱侃
也说物理
故乡桐城