scimage的官方机构博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/scimage 嘲风,傲立檐头,风雨无惧; 静远,宁静致远,气定神闲。

博文

按标题搜索
2019年6月嘲风作品集
2019-8-27 16:36
发表期刊:Angewandte Chemie 论文题目:Biocompatible SuFEx Click Chemistry: Thionyl Tetrafluoride (SOF4)‐Derived Connective Hubs for Bioconjugation to DNA and Proteins 论文作者:Dr. Feng Liu,Dr. Hua Wang,Dr. Suhua Li,Dr. Grant A. L. Bare,Xuemin Chen,Dr. Chu Wang,Dr. John E. Moses,Dr. Peng ...
个人分类: 发表作品|1478 次阅读|没有评论
2019年5月嘲风作品集
2019-8-26 16:36
发表期刊:Angewandte Chemie 论文题目:Activating Inert Metallic Compounds for High‐Rate Lithium–Sulfur Batteries Through In Situ Etching of Extrinsic Metal 论文作者:Meng Zhao,Dr. Hong Jie Peng,Ze Wen Zhang,Bo Quan Li,Xiao Chen,Jin Xie,Xiang Chen,Jun Yu Wei,Qiang Zhang,Prof. Jia Qi Huang 发 ...
个人分类: 发表作品|1594 次阅读|没有评论
2019年4月嘲风作品集
2019-5-17 16:19
发表期刊: Advanced Materials 论文题目: Lithium Batteries: The Regulating Role of Carbon Nanotubes and Graphene in Lithium–Ion and Lithium–Sulfur Batteries 论文作者: Ruopian Fang, Ke Chen, Lichang Yin, Zhenhua Sun, Feng Li, Hui‐Ming Cheng 发表日期:01 March 2019 论文摘要: ...
个人分类: 发表作品|1800 次阅读|没有评论
2019年3月嘲风作品集
2019-4-8 15:47
发表期刊:JACS 论文题目:MXene (Ti3C2) Vacancy-Confined Single-Atom Catalyst for Efficient Functionalization of CO2 论文作者:Di Zhao, Zheng Chen, Wenjuan Yang, Shoujie Liu, Xun Zhang, Yi Yu, Weng-Chon Cheong, Lirong Zheng, Fuqiang Ren, Guobing Ying, Xing Cao, Dingsheng Wang, Qing Pen ...
2250 次阅读|没有评论
2019年2月嘲风作品集
2019-3-22 16:50
发表期刊:Advanced Functional Materials 论文题目:Actuators: Graphene‐Based Actuator with Integrated‐Sensing Function 论文作者:Luzhuo Chen, Mingcen Weng, Peidi Zhou, Feng Huang, Changhong Liu, Shoushan Fan, Wei Zhang 发表日期: 29 January 2019 论文摘要:Most of conventional actuators have ...
1700 次阅读|没有评论
2018年12月嘲风作品集(二)
2019-1-23 15:42
发表期刊:JACS 论文题目:A Dual Targeting Dendrimer-Mediated siRNA Delivery System for Effective Gene Silencing in Cancer Therapy 论文作者:Yiwen Dong, Tianzhu Yu, Ling Ding, Erik Laurini, Yuanyu Huang, Mengjie Zhang, Yuhua Weng, Shuting Lin, Peng Chen, Domenico Marson, Yifan Jiang, Suzanne Giorg ...
2160 次阅读|没有评论
2018年12月嘲风作品集(一)
2019-1-2 13:29
发表期刊:JACS 论文题目:Superoctazethrene: An Open-Shell Graphene-like Molecule Possessing Large Diradical Character but Still with Reasonable Stability 论文作者:Wangdong Zeng, Tullimilli Y, Gopalakrishna, Hoa Phan, Takayuki Tanaka, Tun Seng Herng, Jun Ding, Atsuhiro Osuka, and Jishan Wu 发表 ...
2084 次阅读|没有评论
2018年10月嘲风作品集(二)
2018-12-6 17:22
发表期刊:Angewandte Chemie, International Edition 论文题目:标题:Merging Photoredox and Organometallic Catalysts in a Metal–Organic Framework Significantly Boosts Photocatalytic Activities 论文作者:Prof. Yuan‐Yuan Zhu, Guangxu Lan, Yingjie Fan, Samuel S. Veroneau, Yang Song, Daniel Micheroni ...
1943 次阅读|没有评论
2018年10月嘲风作品集(一)
2018-12-3 14:38
发表期刊:ACS Applied Materials Interfaces 论文题目:Rational Design of Mimic Multienzyme Systems in Hierarchically Porous Biomimetic Metal–Organic Frameworks 论文作者:Xiao Liu, Wei Qi, Yuefei Wang, Daiwu Lin, Xuejiao Yang, Rongxin Su, and Zhimin He 发表日期:October 3, 2018 论文摘要:The co ...
2703 次阅读|没有评论
2018年9月嘲风作品集(二)
2018-10-26 16:33
发表期刊:Nature Nanotechnology 论文题目:Direct observation of noble metal nanoparticles transforming to thermally stable single atoms 论文作者:Shengjie Wei, Ang Li, Jin-Cheng Liu, Zhi Li, Wenxing Chen, Yue Gong, Qinghua Zhang, Weng-Chon Cheong, Yu Wang, Lirong Zheng, Hai Xiao, Chen Chen, D ...
2008 次阅读|没有评论

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2022-10-3 13:45

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部