scimage的官方机构博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/scimage 嘲风,傲立檐头,风雨无惧; 静远,宁静致远,气定神闲。

博文

按标题搜索
2019年5月嘲风作品集
2019-8-26 16:36
发表期刊:Angewandte Chemie 论文题目:Activating Inert Metallic Compounds for High‐Rate Lithium–Sulfur Batteries Through In Situ Etching of Extrinsic Metal 论文作者:Meng Zhao,Dr. Hong Jie Peng,Ze Wen Zhang,Bo Quan Li,Xiao Chen,Jin Xie,Xiang Chen,Jun Yu Wei,Qiang Zhang,Prof. Jia Qi Huang 发 ...
个人分类: 发表作品|1217 次阅读|没有评论
2019年4月嘲风作品集
2019-5-17 16:19
发表期刊: Advanced Materials 论文题目: Lithium Batteries: The Regulating Role of Carbon Nanotubes and Graphene in Lithium–Ion and Lithium–Sulfur Batteries 论文作者: Ruopian Fang, Ke Chen, Lichang Yin, Zhenhua Sun, Feng Li, Hui‐Ming Cheng 发表日期:01 March 2019 论文摘要: ...
个人分类: 发表作品|1324 次阅读|没有评论
2018年7月嘲风作品集(三)
2018-8-14 14:08
发表期刊:Advanced Electronic Materials 论文题目:Semiconductors: Crystal Imperfection Modulation Engineering for Functionalization of Wide Band Gap Semiconductor Radiation Detector 论文作者:Xu Ji, Liang Chen, Mengxuan Xu, Mei Dong, Kun Yan, Shuang Cheng, Xueqian Kong, Tongyao Wang, Jian ...
个人分类: 发表作品|1185 次阅读|没有评论
2018年7月嘲风作品集(二)
2018-8-13 09:56
发表期刊:Nanoscale Horizons 论文题目:Rational design of materials interface at nanoscale towards intelligent oil–water separation 论文作者:Mingzheng Ge, Chunyan Cao, Jianying Huang, Xinnan Zhang, Yuxin Tang, Xinran Zhou, Keqin Zhang, Zhong Chen, Yuekun Lai 发表日期:04 January 2018 ...
个人分类: 发表作品|1283 次阅读|没有评论
2018年7月嘲风作品集(一)
2018-8-10 16:59
发表期刊:Analyst 论文题目:Noninvasive and prospective diagnosis of coronary heart disease with urine using surface-enhanced Raman spectroscopy 论文作者: Huinan Yang, Chang Zhao, Rong Li, Chengxing Shen, Xiaoshu Cai, Li Sun, Chengfang Luo, Yuechao Yina 发表日期:16 March 2018 论文摘要 ...
个人分类: 发表作品|1222 次阅读|没有评论
2018年6月嘲风作品集(三)
2018-8-3 09:34
发表期刊 :JACS 论文题目:High Throughput Preparation of UV-Protective Polymers from Essential Oil Extracts via the Biginelli Reaction 论文作者:Tengfei Mao, Guoqiang Liu, Haibo Wu, Yen Wei, Yanzi Gou, Jun Wang, Lei Tao 发表日期:6 June 2018 论文摘要:A high throughput (HTP) system has been ...
个人分类: 发表作品|1374 次阅读|没有评论
2018年6月嘲风作品集(二)
2018-8-2 13:02
发表期刊:ChemComm 论文题目:3D printing of graphene-doped target for “matrix-free” laser desorption/ionization mass spectrometry 论文作者:Dingyi Wang, Xiu Huang, Jie Li, Bin He, Qian Liu, Ligang Hu, Guibin Jiang 发表日期:17 January 2018 论文摘要:We report a graphene-do ...
个人分类: 发表作品|1405 次阅读|没有评论
2018年6月嘲风作品集(一)
2018-7-24 10:28
发表期刊:Angewandte Chemie, International Edition 论文题目:Highly Stable Lithium Metal Batteries Enabled by Regulating the Solvation of Lithium Ions in Nonaqueous Electrolytes 论文作者:Xue‐Qiang Zhang, Xiang Chen, Xin‐Bing Cheng, Bo‐Quan Li, Xin Shen, Chong Yan, Jia‐Qi Huang, Qiang ...
个人分类: 发表作品|1473 次阅读|没有评论
2018年5月嘲风作品集(一)
2018-6-19 16:41
发表期刊:Advanced Materials Interfaces 论文题目:Porous Network Microstructures: Femtosecond Laser Direct Writing of Porous Network Microstructures for Fabricating Super‐Slippery Surfaces with Excellent Liquid Repellence and Anti‐Cell Proliferation 论文作者:Jiale Yong, Jinglan Huo, Qing Yan ...
个人分类: 发表作品|1741 次阅读|没有评论
2018年3月嘲风作品集(四)
2018-4-27 14:39
发表期刊:JACS 论文题目:Core–Shell ZIF-8@ZIF-67-Derived CoP Nanoparticle-Embedded N-Doped Carbon Nanotube Hollow Polyhedron for Efficient Overall Water Splitting 论文作者:Yuan Pan, Kaian Sun, Shoujie Liu, Xing Cao, Konglin Wu, Weng-Chon Cheong, Zheng Chen, Yu Wang, Yang Li, Yunqi Liu, ...
个人分类: 发表作品|1849 次阅读|没有评论

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2021-5-10 15:19

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部