BMK的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/BMK

博文

孔子心目中的“大同”理想

已有 4011 次阅读 2012-2-7 21:32 |系统分类:人文社科| 中国, 中学, center, 春节, 国学班

导言

   春节过后,我们家里的办了一个超小型的读书班,学员是小女儿伊嘉和她的两个同学,内容是讲解挑选出来的中学语言课本中的先秦古文。虽说是课本中的内容,但大学教师从容讲来,与孩子们在中学课堂上所学毕竟有差异,与我们去年办的小型国学班有相类之处。(http://blog.sina.com.cn/s/blog_6317edda0100oker.html)我们家里的教过古汉语,讲这种课也许比我更合适,我没有直接参与讲课,但也很关心讲授内容。昨天询问下一次所讲,答曰,出自《礼记·礼运篇》的《大道之行也》。我试图背诵,经与书本核对,有错漏。经此讨论,对孔子心目中的“大同”理想加深了印象。

     孔子的崇高地位经过两千多年的历史考验,包括大帮主M在文革中动用国家力量的打压。结果如一位M的曾经上级、后来的下级所打油的“大雪压青松”吧?除了《开博的话》,我所写的第一篇博文是《孔子在中国文化史上的意义》,其主要内容是本校所立孔子铜像前由我所撰写的说明文字。内容如下:

 

     孔子(公元前551—前479年)名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人,中国古代伟大的思想家和教育家。孔子是中国文化的集大成者,他的思想以“仁”为核心,主张“天下为公”,提出“大同”的社会理想。孔子的思想是世界优秀文化的重要组成部分,两千多年来,不间断地影响着中国社会。孔子被后人尊为“大成至圣先师”。http://blog.sina.com.cn/s/blog_6317edda0100g1kt.html

   

      上述说明中提到的孔子的“大同”理想,一直为我所膺服,且不谈其在文化传承中的作用。

 

 

正文

   

     本博文《导言》中提到,《大道之行也》选自《礼记》的《礼运》篇。《礼运》篇记述孔子以“宾”的身份参与“蜡祭”后,与孔门高第言偃(即子游)之间有关社会制度的谈话。相关内容是:

   

     大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜(鳏)寡孤独废疾者,皆有所养。男有分,女有归。货,恶其弃于地也,不必藏于己;力,恶其不出于身也,不必为己。是故,谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

 

    

     用现在中国号称处在其初级阶段的“科学社会主义”(即共产主义)社会来比较,“大同”所描述的只是少了“物质财富如泉水般地涌来”(六十年代在中学所学《社会发展简史》中的话)一句吧。《礼记》载,孔子在发表上面的言论之前,有一个感慨作为文章的过渡。内容是:

 

         孔子曰:“大道之行也,与三代之英,丘未之逮也,而有志焉。”

 

     孔子不会预料到两千多年后人们讨论他的这番谈话,发表时,其出自内心无疑。上述《礼运》篇所描述的孔子的诚恳之状,与李闯“不纳粮”的谎言真不可同日而语啊。https://wap.sciencenet.cn/blog-531888-535174.html

上一篇:《中国事变陆军作战史》校读记(上)——翻译与印制
下一篇:孔子所描述的“小康”社会
收藏 IP: 60.247.43.*| 热度|

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (2 个评论)

数据加载中...
扫一扫,分享此博文

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2022-12-3 23:50

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部