ChinesePhysicsB的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/ChinesePhysicsB

博文

[转载]CPB2022年第1期编辑推荐文章

已有 326 次阅读 2022-2-1 19:50 |系统分类:论文交流|文章来源:转载

公用顶.jpg

CPB2022年第1期编辑推荐文章,敬请关注!


COVER

Plasma assisted molecular beam epitaxial growth of GaN with low growth rates and their properties

Zhen-Hua Li(李振华), Peng-Fei Shao(邵鹏飞), Gen-Jun Shi(施根俊), Yao-Zheng Wu(吴耀政), Zheng-Peng Wang(汪正鹏), Si-Qi Li(李思琦), Dong-Qi Zhang(张东祺), Tao Tao(陶涛), Qing-Jun Xu(徐庆君), Zi-Li Xie(谢自力), Jian-Dong Ye(叶建东), Dun-Jun Chen(陈敦军), Bin Liu(刘斌), Ke Wang(王科), You-Dou Zheng(郑有炓), and Rong Zhang(张荣)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  018102

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

Defect calculations with quasiparticle correction: A revisited study of iodine defects in CH3NH3PbI3

Ling Li(李玲) and Wan-Jian Yin(尹万健)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  017103

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

Probing the magnetization switching with in-plane magnetic anisotropy through field-modified magnetoresistance measurement

Runrun Hao(郝润润), Kun Zhang(张昆), Yinggang Li(李迎港), Qiang Cao(曹强), Xueying Zhang(张学莹), Dapeng Zhu(朱大鹏), and Weisheng Zhao(赵巍胜)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  017502

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

Substrate tuned reconstructed polymerization of naphthalocyanine on Ag(110)

Qi Zheng(郑琦), Li Huang(黄立), Deliang Bao(包德亮), Rongting Wu(武荣庭), Yan Li(李彦), Xiao Lin(林晓), Shixuan Du(杜世萱), and Hong-Jun Gao(高鸿钧)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  018202

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

M1 transition energy and rate in the ground configuration of Ag-like ions with 62 ≤ Z ≤ 94

Ju Meng(孟举), Wen-Xian Li(李文显), Ji-Guang Li(李冀光), Ze-Qing Wu(吴泽清), Jun Yan(颜君), Yong Wu(吴勇), and Jian-Guo Wang(王建国)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  013101

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

Wavelength and sensitivity tunable long period gratings fabricated in fluid-cladding microfibers

Wa Jin(金娃), Linke Zhang(张林克), Xiang Zhang(张祥), Ming Xu(徐铭), Weihong Bi(毕卫红), and Yuefeng Qi(齐跃峰)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  014207

Abstract

PDF


TOPICAL REVIEW—Unconventional superconductivity

Superconductivity in octagraphene

Jun Li(李军) and Dao-Xin Yao(姚道新)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  017403

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC—Superconductivity in vanadium-based kagome materials

Tri-hexagonal charge order in kagome metal CsV3Sb5 revealed by 121Sb nuclear quadrupole resonance

Chao Mu(牟超), Qiangwei Yin(殷蔷薇), Zhijun Tu(涂志俊), Chunsheng Gong(龚春生), Ping Zheng(郑萍), Hechang Lei(雷和畅), Zheng Li(李政), and Jianlin Luo(雒建林)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  017105

Abstract

PDF


A density-wave-like transition in the polycrystalline V3Sb2 sample with bilayer kagome lattice

Ningning Wang(王宁宁), Yuhao Gu(顾雨豪), M. A. McGuire, Jiaqiang Yan, Lifen Shi(石利粉), Qi Cui(崔琦), Keyu Chen(陈科宇), Yuxin Wang(王郁欣), Hua Zhang(张华), Huaixin Yang(杨槐馨), Xiaoli Dong(董晓莉), Kun Jiang(蒋坤), Jiangping Hu(胡江平), Bosen Wang(王铂森), Jianping Sun(孙建平), and Jinguang Cheng(程金光)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  017106

Abstract

PDF


Evolution of superconductivity and charge order in pressurized RbV3Sb5

Feng Du(杜锋), Shuaishuai Luo(罗帅帅), Rui Li(李蕊), Brenden R. Ortiz, Ye Chen(陈晔), Stephen D. Wilson, Yu Song(宋宇), and Huiqiu Yuan(袁辉球)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  017404

Abstract

PDF


Pressure tuning of the anomalous Hall effect in the kagome superconductor CsV3Sb5

Fang-Hang Yu(喻芳航), Xi-Kai Wen(温茜凯), Zhi-Gang Gui(桂智刚), Tao Wu(吴涛), Zhenyu Wang(王震宇), Zi-Ji Xiang(项子霁), Jianjun Ying(应剑俊), and Xianhui Chen(陈仙辉)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  017405

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC—Non-Hermitian physics

Efficient and stable wireless power transfer based on the non-Hermitian physics

Chao Zeng(曾超), Zhiwei Guo(郭志伟), Kejia Zhu(祝可嘉), Caifu Fan(范才富), Guo Li(李果), Jun Jiang(江俊), Yunhui Li(李云辉), Haitao Jiang(江海涛), Yaping Yang(羊亚平), Yong Sun(孙勇), and Hong Chen(陈鸿)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  010307

Abstract

PDF


Non-Hermitian Weyl semimetals: Non-Hermitian skin effect and non-Bloch bulk-boundary correspondence

Xiaosen Yang(杨孝森), Yang Cao(曹阳), and Yunjia Zhai(翟云佳)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  010308

Abstract

PDF


Two-body exceptional points in open dissipative systems

Peize Ding(丁霈泽) and Wei Yi(易为)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  010309

Abstract

PDF


Topological properties of non-Hermitian Creutz ladders

Hui-Qiang Liang(梁辉强) and Linhu Li(李林虎)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  010310

Abstract

PDF


Disorder in parity-time symmetric quantum walks

Peng Xue(薛鹏)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  010311

Abstract

PDF


Topology of a parity-time symmetric non-Hermitian rhombic lattice

Shumai Zhang(张舒迈), Liang Jin(金亮), and Zhi Song(宋智)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  010312

Abstract

PDF


Exact solutions of non-Hermitian chains with asymmetric long-range hopping under specific boundary conditions

Cui-Xian Guo(郭翠仙) and Shu Chen(陈澍)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  010313

Abstract

PDF


Anti-PT-symmetric Kerr gyroscope

Huilai Zhang(张会来), Meiyu Peng(彭美瑜), Xun-Wei Xu(徐勋卫), and Hui Jing(景辉)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  014215

Abstract

PDF


Majorana zero modes, unconventional real-complex transition, and mobility edges in a one-dimensional non-Hermitian quasi-periodic lattice

Shujie Cheng(成书杰) and Xianlong Gao(高先龙)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  017401

Abstract

PDF


ARTICLE

Theoretical study of (e, 2e) triple differential cross sections of pyrimidine and tetrahydrofurfuryl alcohol molecules using multi-center distorted-wave method

Yiao Wang(王亦傲), Zhenpeng Wang(王振鹏), Maomao Gong(宫毛毛), Chunkai Xu(徐春凯), and Xiangjun Chen(陈向军)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  010202

Abstract

PDF


Quantum multicast communication over the butterfly network

Xing-Bo Pan(潘兴博), Xiu-Bo Chen(陈秀波), Gang Xu(徐刚), Zhao Dou(窦钊), Zong-Peng Li(李宗鹏), and Yi-Xian Yang(杨义先)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  010305

Abstract

PDF


Tunable terahertz transmission behaviors and coupling mechanism in hybrid MoS2 metamaterials

Yuwang Deng(邓雨旺), Qingli Zhou(周庆莉), Wanlin Liang(梁菀琳), Pujing Zhang(张朴婧), and Cunlin Zhang(张存林)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  014101

Abstract

PDF


High-confinement ultra-wideband bandpass filter using compact folded slotline spoof surface plasmon polaritons

Xue-Wei Zhang(张雪伟), Shao-Bin Liu(刘少斌), Ling-Ling Wang(王玲玲), Qi-Ming Yu (余奇明), Jian-Lou(娄健), and Shi-Ning Sun(孙世宁)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  014102

Abstract

PDF


Topological phases and type-II edge state in two-leg-coupled Su-Schrieffer-Heeger chains

Tianqi Luo(罗天琦), Xin Guan(关欣), Jingtao Fan(樊景涛), Gang Chen(陈刚), and Suo-Tang Jia(贾锁堂)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  014208

Abstract

PDF


Brightening single-photon emitters by combining an ultrathin metallic antenna and a silicon quasi-BIC antenna

Shangtong Jia(贾尚曈), Zhi Li(李智), and Jianjun Chen(陈建军)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  014209

Abstract

PDF


Hidden symmetry operators for asymmetric generalized quantum Rabi models

Xilin Lu, Zi-Min Li, Vladimir V Mangazeev, and Murray T Batchelor

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  014210

Abstract

PDF


A 515-nm laser-pumped idler-resonant femtosecond BiB3O6 optical parametric oscillator

Jinfang Yang(杨金芳), Zhaohua Wang(王兆华), Jiajun Song(宋贾俊), Renchong Lv(吕仁冲), Xianzhi Wang(王羡之), Jiangfeng Zhu(朱江峰), and Zhiyi Wei(魏志义)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  014213

Abstract

PDF


Construction and mechanism analysis on nanoscale thermal cloak by in-situ annealing silicon carbide film

Jian Zhang(张健), Hao-Chun Zhang(张昊春), Zi-Liang Huang(黄子亮), Wen-Bo Sun(孙文博), and Yi-Yi Li(李依依)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  014402

Abstract

PDF


Three-dimensional clogging structures of granular spheres near hopper orifice

Jing Yang(杨敬), Dianjinfeng Gong(宫殿锦丰), Xiaoxue Wang(汪晓雪), Zhichao Wang(王志超), Jianqi Li(李建奇), Bingwen Hu(胡炳文), and Chengjie Xia(夏成杰)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  014501

Abstract

PDF


Speedup of self-propelled helical swimmers in a long cylindrical pipe

Ji Zhang(张骥), Kai Liu(刘凯), and Yang Ding(丁阳)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  014702

Abstract

PDF


Role of compositional changes on thermal, magnetic, and mechanical properties of Fe-P-C-based amorphous alloys

Indah Raya, Supat Chupradit, Mustafa M Kadhim, Mustafa Z Mahmoud, Abduladheem Turki Jalil, Aravindhan Surendar, Sukaina Tuama Ghafel, Yasser Fakri Mustafa, and Alexander N Bochvar

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  016401

Abstract

PDF


Observation of photon recoil effects in single-beam absorption spectroscopy with an ultracold strontium gas

Fachao Hu(胡发超), Canzhu Tan(檀灿竹), Yuhai Jiang(江玉海), Matthias Weidemüller, and Bing Zhu(朱兵)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  016702

Abstract

PDF


Three-dimensional vertical ZnO transistors with suspended top electrodes fabricated by focused ion beam technology

Chi Sun(孙驰), Linyuan Zhao(赵林媛), Tingting Hao(郝婷婷), Renrong Liang(梁仁荣), Haitao Ye(叶海涛), Junjie Li(李俊杰), and Changzhi Gu(顾长志)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  016801

Abstract

PDF


SU(3) spin-orbit coupled fermions in an optical lattice

Xiaofan Zhou(周晓凡), Gang Chen(陈刚), and Suo-Tang Jia(贾锁堂)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  017102

Abstract

PDF


Dependence of short channel length on negative/positive bias temperature instability (NBTI/PBTI) for 3D FinFET devices

Ren-Ren Xu(徐忍忍), Qing-Zhu Zhang(张青竹), Long-Da Zhou(周龙达), Hong Yang(杨红), Tian-Yang Gai(盖天洋), Hua-Xiang Yin(殷华湘), and Wen-Wu Wang(王文武)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  017301

Abstract

PDF


Perpendicular magnetic anisotropy of Pd/Co2MnSi/NiFe2O4/Pd multilayers on F-mica substrates

Qingwang Bai(白青旺), Bin Guo(郭斌), Qin Yin(尹钦), and Shuyun Wang(王书运)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  017501

Abstract

PDF


Observation of source/drain bias-controlled quantum transport spectrum in junctionless silicon nanowire transistor

Yang-Yan Guo(郭仰岩), Wei-Hua Han(韩伟华), Xiao-Di Zhang(张晓迪), Jun-Dong Chen(陈俊东), and Fu-Hua Yang(杨富华)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  017701

Abstract

PDF


Uniform light emission from electrically driven plasmonic grating using multilayer tunneling barriers

Xiao-Bo He(何小波), Hua-Tian Hu(胡华天), Ji-Bo Tang(唐继博), Guo-Zhen Zhang(张国桢), Xue Chen(陈雪), Jun-Jun Shi(石俊俊), Zhen-Wei Ou(欧振伟), Zhi-Feng Shi(史志锋), Shun-Ping Zhang(张顺平), Chang Liu(刘昌), and Hong-Xing Xu(徐红星)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  017803

Abstract

PDF


Impact of symmetric gate-recess length on the DC and RF characteristics of InP HEMTs

Ruize Feng(封瑞泽), Bo Wang(王博), Shurui Cao(曹书睿), Tong Liu(刘桐), Yongbo Su(苏永波), Wuchang Ding(丁武昌), Peng Ding(丁芃), and Zhi Jin(金智)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  018505

Abstract

PDF


Information flow between stock markets: A Koopman decomposition approach

Semba Sherehe, Huiyun Wan(万慧云), Changgui Gu(顾长贵), and Huijie Yang(杨会杰)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (1):  018902

Abstract

PDF


公用专题推荐.png

SPECIAL TOPIC — Superconductivity in vanadium-based kagome materials

SPECIAL TOPIC— Interdisciplinary physics: Complex network dynamics and emerging technologies

SPECIAL TOPIC — Non-Hermitian physics

SPECIAL TOPIC — Unconventional superconductivity

SPECIAL TOPIC — Two-dimensional magnetic materials and devices

SPECIAL TOPIC — Ion beam modification of materials and applications

SPECIAL TOPIC — Quantum computation and quantum simulation

SPECIAL TOPIC —Twistronics

SPECIAL TOPIC — Machine learning in condensed matter physics

SPECIAL TOPIC — Phononics and phonon engineering

SPECIAL TOPIC — Water at molecular level

SPECIAL TOPIC — Optical field manipulation

SPECIAL TOPIC — Modeling and simulations for the structures and functions of proteins and nucleic acids

SPECIAL TOPIC —Terahertz physics

SPECIAL TOPIC — Ultracold atom and its application in precision measurement

SPECIAL TOPIC — Topological 2D materials

SPECIAL TOPIC — Active matters physics

SPECIAL TOPIC — Physics in neuromorphic devices

SPECIAL TOPIC — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Quantum dot displays

TOPICAL REVIEW — CALYPSO structure prediction methodology and its applications to materials discovery

SPECIAL TOPIC — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

TOPICAL REVIEW — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

SPECIAL TOPIC — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Fundamental research under high magnetic fields

Virtual Special Topic — High temperature superconductivity

Virtual Special Topic — Magnetism and Magnetic Materials


公用底.png

官网:http://cpb.iphy.ac.cn  https://iopscience.iop.org/journal/1674-1056

https://wap.sciencenet.cn/blog-3377544-1323651.html

上一篇:[转载]CPB封面文章和亮点文章 | 2022年第1期
下一篇:[转载]热点专题 | 非常规超导电性
收藏 IP: 117.11.128.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2023-6-8 03:57

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部