ChinesePhysicsB的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/ChinesePhysicsB

博文

[转载]CPB第8期编辑推荐文章

已有 1165 次阅读 2020-8-31 14:54 |系统分类:论文交流|文章来源:转载

2-1-.jpg

CPB2020年第8期编辑推荐文章,敬请关注!


2-1.png

Picosecond terahertz pump-probe realized from Chinese terahertz free-electron laser

Chao Wang(王超), Wen Xu(徐文), Hong-Ying Mei(梅红樱), Hua Qin(秦华), Xin-Nian Zhao(赵昕念), Hua Wen(温华), Chao Zhang(张超), Lan Ding(丁岚), Yong Xu(徐勇), Peng Li(李鹏), Dai Wu(吴岱), Ming Li(黎明)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 084101

Abstract

PDF


2-2.png

Selective linear etching of monolayer black phosphorus using electron beams

Yuhao Pan(潘宇浩), Bao Lei(雷宝), Jingsi Qiao(乔婧思), Zhixin Hu(胡智鑫), Wu Zhou(周武), Wei Ji(季威)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 086801

Abstract

PDF2-2.png

Growth and physical characterization of high resistivityFe: β-Ga2O3 crystals

Hao Zhang(张浩), Hui-Li Tang(唐慧丽), Nuo-Tian He(何诺天), Zhi-Chao Zhu(朱智超), Jia-Wen Chen(陈佳文), Bo Liu(刘波), Jun Xu(徐军)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 087201

Abstract

PDF2-2.png

Quantization of electromagnetic modes and angular momentum on plasmonic nanowires

Guodong Zhu(朱国栋), Yangzhe Guo(郭杨喆), Bin Dong(董斌), Yurui Fang(方蔚瑞)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 087301

Abstract

PDF2-2.png

Suppressing transition metal dissolution and deposition in lithium-ion batteries using oxide solid electrolyte coated polymer separator

Zhao Yan(闫昭), Hongyi Pan(潘弘毅), Junyang Wang(汪君洋), Rusong Chen(陈汝颂), Fei Luo(罗飞), Xiqian Yu(禹习谦), Hong Li(李泓)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 088201

Abstract

PDF2-2.png

Detection of HIV-1 antigen based on magnetic tunnel junction sensors

Li Li(李丽), Kai-Yu Mak(麦启宇), Yan Zhou(周艳)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 088701

Abstract

PDF


2-3.png

Inverse Ising techniques to infer underlying mechanisms from data

Hong-Li Zeng(曾红丽), Erik Aurell

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 080201

Abstract

PDF


2-4.png

Effects of water on the structure and transport properties of room temperature ionic liquids and concentrated electrolyte solutions

Jinbing Zhang(张晋兵), Qiang Wang(王强), Zexian Cao(曹则贤)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 087804

Abstract

PDF


2-5.png

Rules essential for water molecular undercoordination

Chang Q Sun(孙长庆)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 088203

Abstract

PDF


2-5.png

Fast and accurate determination of phase transition temperature via individual generalized canonical ensemble simulation

Ming-Zhe Shao(邵明哲), Yan-Ting Wang(王延颋), Xin Zhou(周昕)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 080505

Abstract

PDF


2-5.png

Discontinuous transition between Zundel and Eigen for H5O2+

Endong Wang(王恩栋), Beien Zhu(朱倍恩), Yi Gao(高嶷)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 083101

Abstract

PDF


2-6.png

Research progress in terahertz quantum-cascade lasers and quantum-well photodetectors

Zhi-Yong Tan(谭智勇), Wen-Jian Wan(万文坚), Jun-Cheng Cao(曹俊诚)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 084212

Abstract

PDF


2-5.png

Symmetry-broken silicon disk array as an efficient terahertz switch working with ultra-low optical pump power

Zhanghua Han(韩张华), Hui Jiang(姜辉), Zhiyong Tan(谭智勇), Juncheng Cao(曹俊诚), Yangjian Cai(蔡阳健)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 084209

Abstract

PDF


2-5.png

High performance terahertz anisotropic absorption in graphene-black phosphorus heterostructure

Jinming Liang(梁晋铭), Jiangtao Lei(雷江涛), Yun Wang(汪云), Yan Ding(丁燕), Yun Shen(沈云), Xiaohua Deng(邓晓华)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 087805

Abstract

PDF2-7.png

A polaron theory of quantum thermal transistor in nonequilibrium three-level systems

Chen Wang(王晨), Da-Zhi Xu(徐大智)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 080504

Abstract

PDF


2-5.png

Scaling behavior of thermal conductivity in single-crystalline α-Fe2O3 nanowires

Qilang Wang(王啟浪), Yunyu Chen(陈允玉), Adili Aiyiti(阿地力·艾依提), Minrui Zheng(郑敏锐), Nianbei Li(李念北), Xiangfan Xu(徐象繁)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 084402

Abstract

PDF


2-5.png

Ultra-low thermal conductivity of roughened silicon nanowires: Role of phonon-surface bond order imperfection scattering

Heng-Yu Yang(杨恒玉), Ya-Li Chen(陈亚利), Wu-Xing Zhou(周五星), Guo-Feng Xie(谢国锋), Ning Xu(徐宁)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 086502

Abstract

PDF


2-5.png

First principles calculations on the thermoelectric properties of bulk Au2S with ultra-low lattice thermal conductivity

Y Y Wu(伍义远), X L Zhu(朱雪良), H Y Yang(杨恒玉), Z G Wang(王志光), Y H Li(李玉红), B T Wang(王保田)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 087202

Abstract

PDF


2-8.png


Multiphoton quantum dynamics of many-electron atomic and molecular systems in intense laser fields

Peng-Cheng Li(李鹏程), Shih-I Chu

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 083202

Abstract

PDF


2-9.png


Thermal effects and evolution of the defect concentration based on shear modulus relaxation data in a Zr-based metallic glass

Qi Hao(郝奇), Ji-Chao Qiao(乔吉超), E V Goncharova, G V Afonin, Min-Na Liu(刘敏娜), Yi-Ting Cheng(程怡婷), V A Khonik

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 086402

Abstract

PDF


2-5.png

Electrical and thermoelectric study of two-dimensional crystal of NbSe2

Xin-Qi Li(李新祺), Zhi-Lin Li(李治林), Jia-Ji Zhao(赵嘉佶), Xiao-Song Wu(吴孝松)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 087402

Abstract

PDF


2-10.png


Detection and quantification of entanglement with measurement-device-independent and universal entanglement witness

Zhi-Jin Ke(柯芝锦), Yi-Tao Wang(王轶韬), Shang Yu(俞上), Wei Liu(刘伟), Yu Meng(孟雨), Zhi-Peng Li(李志鹏), Hang Wang(汪航), Qiang Li(李强), Jin-Shi Xu(许金时), Ya Xiao(肖芽), Jian-Shun Tang(唐建顺), Chuan-Feng Li(李传锋), Guang-Can Guo(郭光灿)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 080301

Abstract

PDF


2-5.png

Simulation of anyons by cold atoms with induced electric dipole moment

Jian Jing(荆坚), Yao-Yao Ma(马瑶瑶), Qiu-Yue Zhang(张秋月), Qing Wang(王青), Shi-Hai Dong(董世海)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 080303

Abstract

PDF


2-5.png

New measuring method of fiber alignment in precision torsion pendulum experiments

Bing-Jie Wang(王冰洁), Li Xu(徐利), Wei-You Zeng(曾维友), Qing-Lan Wang(王晴岚)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 080401

Abstract

PDF


2-5.png

Electrical properties of m×n cylindrical network

Zhi-Zhong Tan(谭志中), Zhen Tan(谭震)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 080503

Abstract

PDF


2-5.png

Transparently manipulating spin-orbit qubit via exact degenerate ground states

Kuo Hai(海阔), Wenhua Zhu(朱文华), Qiong Chen(陈琼), Wenhua Hai(海文华)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 083203

Abstract

PDF


2-5.png

Enhancement of the photoassociation of ultracold atoms via a non-resonant magnetic field

Ji-Zhou Wu(武寄洲), Yu-Qing Li(李玉清), Wen-Liang Liu(刘文良), Peng Li(李鹏), Xiao-Feng Wang(王晓锋), Peng Chen(陈鹏), Jie Ma(马杰), Lian-Tuan Xiao(肖连团), Suo-Tang Jia(贾锁堂)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 083303

Abstract

PDF


2-5.png

Gain-induced large optical torque in optical twist settings

Genyan Li(李艮艳), Xiao Li(李肖), Lei Zhang(张磊), Jun Chen(陈君)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 084201

Abstract

PDF


2-5.png

High-efficiency photon-electron coupling resonant emission in GaN-based microdisks on Si

Menghan Liu(刘梦涵), Peng Chen(陈鹏), Zili Xie(谢自力), Xiangqian Xiu(修向前), Dunjun Chen(陈敦军), Bin Liu(刘斌), Ping Han(韩平), Yi Shi(施毅), Rong Zhang(张荣), Youdou Zheng(郑有炓), Kai Cheng(程凯), Liyang Zhang(张丽阳)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 084203

Abstract

PDF


2-5.png

Hyperbolic metamaterials for high-efficiency generation of circularly polarized Airy beams

Lin Chen(陈林), Huihui Li(李会会), Weiming Hao(郝玮鸣), Xiang Yin(殷祥), Jian Wang(王健)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 084210

Abstract

PDF


2-5.png

An ultrafast and low-power slow light tuning mechanism for compact aperture-coupled disk resonators

Bo-Yun Wang(王波云), Yue-Hong Zhu(朱月红), Jing Zhang(张静), Qing-Dong Zeng(曾庆栋), Jun Du(杜君), Tao Wang(王涛), Hua-Qing Yu(余华清)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 084211

Abstract

PDF


2-5.png

Game theory model of exit selection in pedestrian evacuation considering visual range and choice firmness

Wei-Li Wang(王维莉), Fang-Fang Wan(万芳芳), Siu-Ming Lo(卢兆明)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 084502

Abstract

PDF


2-5.png

Negative thermal expansion of Ca2RuO4 with oxygen vacancies

Sen Xu(徐森), Yangming Hu(胡杨明), Yuan Liang(梁源), Chenfei Shi(史晨飞), Yuling Su(苏玉玲), Juan Guo(郭娟), Qilong Gao(高其龙), Mingju Chao(晁明举), Erjun Liang(梁二军)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 086501

Abstract

PDF


2-5.png

Electronic structures, magnetic properties, and martensitic transformation in all-d-metal Heusler-like alloys Cd2MnTM(TM=Fe, Ni, Cu)

Yong Li(李勇), Peng Xu(徐鹏), Xiaoming Zhang(张小明), Guodong Liu(刘国栋), Enke Liu(刘恩克), Lingwei Li(李领伟)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 087101

Abstract

PDF


2-5.png

Two-dimensional hexagonal Zn3Si2 monolayer: Dirac cone material and Dirac half-metallic manipulation

Yurou Guan(官雨柔), Lingling Song(宋玲玲), Hui Zhao(赵慧), Renjun Du(杜仁君), Liming Liu(刘力铭), Cuixia Yan(闫翠霞), Jinming Cai(蔡金明)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 087103

Abstract

PDF


2-5.png

High crystalline quality of SiGe fin fabrication with Si-rich composition area using replacement fin processing

Ying Zan(昝颖), Yong-Liang Li(李永亮), Xiao-Hong Cheng(程晓红), Zhi-Qian Zhao(赵治乾), Hao-Yan Liu(刘昊炎), Zhen-Hua Hu(吴振华), An-Yan Du(都安彦), Wen-Wu Wang(王文武)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 087303

Abstract

PDF


2-5.png

Investigation of dimensionality in superconducting NbN thin film samples with different thicknesses and NbTiN meander nanowire samples by measuring the upper critical field

Mudassar Nazir, Xiaoyan Yang(杨晓燕), Huanfang Tian(田焕芳), Pengtao Song(宋鹏涛), Zhan Wang(王战), Zhongcheng Xiang(相忠诚), Xueyi Guo(郭学仪), Yirong Jin(金贻荣), Lixing You(尤立星), Dongning Zheng(郑东宁)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 087401

Abstract

PDF


2-5.png

Analysis of stress-induced inhomogeneous electroluminescence in GaN-based green LEDs grown on mesh-patterned Si (111) substrates with n-type AlGaN layer

Quan-Jiang Lv(吕全江), Yi-Hong Zhang(张一鸿), Chang-Da Zheng(郑畅达), Jiang-Dong Gao(高江东), Jian-Li Zhang(张建立), Jun-Lin Liu(刘军林)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 087801

Abstract

PDF


2-5.png

Total dose test with γ-ray for silicon single photon avalanche diodes

Qiaoli Liu(刘巧莉), Haiyan Zhang(张海燕), Lingxiang Hao(郝凌翔), Anqi Hu(胡安琪), Guang Wu(吴光), Xia Guo(郭霞)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 088501

Abstract

PDF


2-5.png

Perspective for aggregation-induced delayed fluorescence mechanism: A QM/MM study

Jie Liu(刘杰), Jianzhong Fan(范建忠), Kai Zhang(张凯), Yuchen Zhang(张雨辰), Chuan-Kui Wang(王传奎), Lili Lin(蔺丽丽)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 088504

Abstract

PDF


2-5.png

Enhancement of hydrogenation kinetics and thermodynamic properties of ZrCo1-xCrx (x= 0-0.1) alloys for hydrogen storage

Linling Luo(罗林龄), Xiaoqiu Ye(叶小球), Guanghui Zhang(张光辉), Huaqin Kou(寇化秦), Renjin Xiong(熊仁金), Ge Sang(桑革), Ronghai Yu(于荣海), Dongliang Zhao(赵栋梁)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (8): 088801

Abstract

PDF公用专题推荐.png

SPECIAL TOPIC — Phononics and phonon engineering

SPECIAL TOPIC — Water at molecular level

SPECIAL TOPIC — Optical field manipulation

SPECIAL TOPIC — Modeling and simulations for the structures and functions of proteins and nucleic acids

SPECIAL TOPIC —Terahertz physics

SPECIAL TOPIC — Ultracold atom and its application in precision measurement

SPECIAL TOPIC — Topological 2D materials

SPECIAL TOPIC — Active matters physics

TOPICAL REVIEW — Physics in neuromorphic devices

SPECIAL TOPIC — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Quantum dot displays

TOPICAL REVIEW — CALYPSO structure prediction methodology and its applications to materials discovery

SPECIAL TOPIC — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

TOPICAL REVIEW — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

SPECIAL TOPIC — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Fundamental research under high magnetic fields

Virtual Special Topic — High temperature superconductivity

Virtual Special Topic — Magnetism and Magnetic Materials

公用底.png

长按二维码,关注我们

官网:http://cpb.iphy.ac.cn  

https://iopscience.iop.org/journal/1674-1056
https://wap.sciencenet.cn/blog-3377544-1248644.html

上一篇:[转载]CPB封面文章和亮点文章 | 2020年第8期
下一篇:[转载]CPB封面文章和亮点文章 | 2020年第9期
收藏 IP: 159.226.35.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2023-9-26 20:31

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部