ChinesePhysicsB的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/ChinesePhysicsB

博文

[转载]CPB第7期编辑推荐文章

已有 1702 次阅读 2020-7-24 09:35 |系统分类:论文交流|文章来源:转载

CPB2020年第7期编辑推荐文章,敬请关注!


短红线.png

COVER

Perpendicular magnetization switching by large spin—orbit torques from sputtered Bi2Te3

Zhenyi Zheng(郑臻益), Yue Zhang(张悦), Daoqian Zhu(朱道乾), Kun Zhang(张昆), Xueqiang Feng(冯学强), Yu He(何宇), Lei Chen(陈磊), Zhizhong Zhang(张志仲), Dijun Liu(刘迪军), Youguang Zhang(张有光), Pedram Khalili Amiri, Weisheng Zhao(赵巍胜)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 078505

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Modulation of carrier lifetime in MoS2 monolayer by uniaxial strain

Hao Hong(洪浩), Yang Cheng(程阳), Chunchun Wu(吴春春), Chen Huang(黄琛), Can Liu(刘灿), Wentao Yu(于文韬), Xu Zhou(周旭), Chaojie Ma(马超杰), Jinhuan Wang(王金焕), Zhihong Zhang(张智宏), Yun Zhao(赵芸), Jie Xiong(熊杰), Kaihui Liu(刘开辉)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 077201

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Effect of weak disorder in multi-Weyl semimetals

Zhen Ning(宁震), Bo Fu(付博), Qinwei Shi(石勤伟), Xiaoping Wang(王晓平)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 077202

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Improvement of valley splitting and valley injection efficiency for graphene/ferromagnet heterostructure

Longxiang Xu(徐龙翔), Wengang Lu(吕文刚), Chen Hu(胡晨), Qixun Guo(郭奇勋), Shuai Shang(尚帅), Xiulan Xu(徐秀兰), Guanghua Yu(于广华), Yu Yan(岩雨), Lihua Wang(王立华), Jiao Teng(滕蛟)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 077304

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Dependence of mechanical properties on the site occupancy of ternary alloying elements in γ'-Ni3Al: Ab initio description for shear and tensile deformation

Minru Wen(文敏儒), Xing Xie(谢兴), Huafeng Dong(董华锋), Fugen Wu(吴福根), Chong-Yu Wang(王崇愚)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 078103

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Irradiation study of liquid crystal variable retarder for Full-disk Magneto-Graph payload onboard ASO-S mission

Jun-Feng Hou(侯俊峰), Hai-Feng Wang(王海峰), Gang Wang(王刚), Yong-Quan Luo(骆永全), Hong-Wei Li(李宏伟), Zhen-Long Zhang(张振龙), Dong-Guang Wang(王东光), Yuan-Yong Deng(邓元勇)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 074208

Abstract

PDFSPECIAL TOPIC—Physics in neuromorphic devices

短红线.png

Silicon-based optoelectronic synaptic devices

Lei Yin(尹蕾), Xiaodong Pi(皮孝东), Deren Yang(杨德仁)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 070703

Abstract

PDF


短红线.png

Recent progress in optoelectronic neuromorphic devices

Yan-Bo Guo(郭延博), Li-Qiang Zhu(竺立强)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 078502

Abstract

PDF


短红线.png

In-memory computing to break the memory wall

Xiaohe Huang(黄晓合), Chunsen Liu(刘春森), Yu-Gang Jiang(姜育刚), Peng Zhou(周鹏)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 078504

Abstract

PDF


短红线.png

An artificial synapse by superlattice-like phase-change material for low-power brain-inspired computing

Qing Hu(胡庆), Boyi Dong(董博义), Lun Wang(王伦), Enming Huang(黄恩铭), Hao Tong(童浩), Yuhui He(何毓辉), Ming Xu(徐明), Xiangshui Miao(缪向水)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 070701

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC—Active matters physics

短红线.png

Simulation of microswimmer hydrodynamics with multiparticle collision dynamics

Andreas Zöttl

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 074701

Abstract

PDF


短红线.png

Regulation of microtubule array inits self-organized dense active crowds

Xin-Chen Jiang(蒋新晨), Yu-Qiang Ma(马余强), Xiaqing Shi(施夏清)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 078201

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC—Ultracold atom and its application in precision measurement

短红线.png

Progress on the 40Ca+ ion optical clock

Baolin Zhang(张宝林), Yao Huang(黄垚), Huaqing Zhang(张华青), Yanmei Hao(郝艳梅), Mengyan Zeng(曾孟彦), Hua Guan(管桦), Kelin Gao(高克林)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 074209

Abstract

PDF


短红线.png

Suppression of Coriolis error in weak equivalence principle test using 85Rb-87Rb dual-species atom interferometer

Wei-Tao Duan(段维涛), Chuan He(何川), Si-Tong Yan(闫思彤), Yu-Hang Ji(冀宇航), Lin Zhou(周林), Xi Chen(陈曦), Jin Wang(王谨), Ming-Sheng Zhan(詹明生)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 070305

Abstract

PDF


短红线.png

Michelson laser interferometer-based vibration noise contribution measurement method for cold atom interferometry gravimeter

Ning Zhang(张宁), Qingqing Hu(胡青青), Qian Wang(王倩), Qingchen Ji(姬清晨), Weijing Zhao(赵伟靖), Rong Wei(魏荣), Yuzhu Wang(王育竹)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 070601

Abstract

PDF


短红线.png

A transportable optical lattice clock atthe National Time Service Center

De-Huan Kong(孔德欢), Zhi-Hui Wang(王志辉), Feng Guo(郭峰), Qiang Zhang(张强), Xiao-Tong Lu(卢晓同), Ye-Bing Wang(王叶兵), Hong Chang(常宏)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 070602

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC—Modeling and simulations for the structures and functions of proteins and nucleic acids

短红线.png

Different potential of mean force of two-state protein GB1 and downhill protein gpW revealed by molecular dynamics simulation

Xiaofeng Zhang(张晓峰), Zilong Guo(郭子龙), Ping Yu(余平), Qiushi Li(李秋实), Xin Zhou(周昕), Hu Chen(陈虎)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 078701

Abstract

PDF


短红线.png

Improving RNA secondary structure prediction using direct coupling analysis

Xiaoling He(何小玲), Jun Wang(王军), Jian Wang(王剑), Yi Xiao(肖奕)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 078702

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC—Terahertz physics

短红线.png

Recent progress in graphene terahertz modulators

Xieyu Chen(陈勰宇), Zhen Tian(田震), Quan Li(李泉), Shaoxian Li(李绍限), Xueqian Zhang(张学迁), Chunmei Ouyang(欧阳春梅), Jianqiang Gu(谷建强), Jiaguang Han(韩家广), Weili Zhang(张伟力)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 077803

Abstract

PDF


短红线.png

Scattering and absorption characteristics of non-spherical cirrus cloud ice crystal particles in terahertz frequency band

Tao Xie(谢涛), Meng-Ting Chen(陈梦婷), Jian Chen(陈健), Feng Lu(陆风), Da-Wei An(安大伟)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 074101

Abstract

PDF


短红线.png

Broadband strong optical dichroism in topological Dirac semimetals with Fermi velocity anisotropy

J Lim(林镇杰), K J A Ooi(黄健安), C Zhang(涨潮), L K Ang(洪礼祺), Yee Sin Ang(洪逸欣)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 077802

Abstract

PDF


短红线.png

Temperature dependent terahertz giant anisotropy and cycloidal spin wave modes in BiFeO3 single crystal

Fan Liu(刘凡), Zuanming Jin(金钻明), Xiumei Liu(刘秀梅), Yuqing Fang(方雨青), Jiajia Guo(国家嘉), Yan Peng(彭滟), Zhenxiang Cheng(程振祥), Guohong Ma(马国宏), Yiming Zhu(朱亦鸣)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 077804

Abstract

PDF


短红线.png

Adjustable polarization-independent wide-incident-angle broadband far-infrared absorber

Jiu-Sheng Li(李九生), Xu-Sheng Chen(陈旭生)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 078703

Abstract

PDF


短红线.png

A new nonlinear photoconductive terahertz radiation source based on photon-activated charge domain quenched mode

Wei Shi(施卫), Rujun Liu(刘如军), Chengang Dong(董陈岗), Cheng Ma(马成)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 078704

Abstract

PDF


短红线.png

Broadband terahertz time-domain spectroscopy and fast FMCW imaging: Principle and applications

Yao-Chun Shen(沈耀春), Xing-Yu Yang(杨星宇), Zi-Jian Zhang(张子健)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 078705

Abstract

PDF


短红线.png

Polarization conversion metasurface in terahertz region

Chen Zhou(周晨), Jiu-Sheng Li(李九生)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 078706

Abstract

PDF


短红线.png

Terahertz polarization conversion and sensing with double-layer chiral metasurface

Zi-Yang Zhang(张子扬), Fei Fan(范飞), Teng-Fei Li(李腾飞), Yun-Yun Ji(冀允允), Sheng-Jiang Chang(常胜江)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 078707

Abstract

PDF


REVIEW

短红线.png

Giant mechanocaloric materials for solid-state cooling

Junran Zhang(张俊然), Yixuan Xu(徐逸轩), Shihai An(安世海), Ying Sun(孙莹), Xiaodong Li(李晓东), Yanchun Li(李延春)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 076202

Abstract

PDF


RAPID COMMUNICATION

短红线.png

Epitaxial fabrication of monolayer copper arsenide on Cu(111)

Shuai Zhang(张帅), Yang Song(宋洋), Jin Mei Li(李金梅), Zhenyu Wang(王振宇), Chen Liu(刘晨), Jia-Ou Wang(王嘉鸥), Lei Gao(高蕾), Jian-Chen Lu(卢建臣), Yu Yang Zhang(张余洋), Xiao Lin(林晓), Jinbo Pan(潘金波), Shi Xuan Du(杜世萱), Hong-Jun Gao(高鸿钧)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 077301

Abstract

PDF


短红线.png

Anomalous Hall effect in ferromagnetic Weyl semimetal candidate Zr1-xVxCo1.6Sn

Guangqiang Wang(王光强), Zhanghao Sun(孙彰昊), Xinyu Si(司鑫宇), Shuang Jia(贾爽)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 077503

Abstract

PDF


短红线.png

Construction of monolayer IrTe2 and the structural transition under low temperatures

Aiwei Wang(王爱伟), Ziyuan Liu(刘子媛), Jinbo Pan(潘金波), Qiaochu Li(李乔楚), Geng Li(李更), Qing Huan(郇庆), Shixuan Du(杜世萱), Hong-Jun Gao(高鸿钧)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 078102

Abstract

PDF


ARTICLE

短红线.png

Improved hybrid parallel strategy for density matrix renormalization group method

Fu-Zhou Chen(陈富州), Chen Cheng(程晨), Hong-Gang Luo(罗洪刚)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 070202

Abstract

PDF


短红线.png

One-decoy state reference-frame-independent quantum key distribution

Xiang Li(李想), Hua-Wei Yuan(远华伟), Chun-Mei Zhang(张春梅), Qin Wang(王琴)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 070303

Abstract

PDF


短红线.png

Probe of topological invariants using quantum walks of a trapped ion in coherent state space

Ya Meng(蒙雅), Feng Mei(梅锋), Gang Chen(陈刚), Suo-Tang Jia(贾锁堂)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 070501

Abstract

PDF


短红线.png

Stable soliton propagation in a coupled (2+1) dimensional Ginzburg-Landau system

Li-Li Wang(王丽丽), Wen-Jun Liu(刘文军)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 070502

Abstract

PDF


短红线.png

Accurate electron affinity of atomic cerium and excited states of its anion

Xiao-Xi Fu(付筱茜), Ru-Lin Tang(唐如麟), Yu-Zhu Lu(陆禹竹), Chuan-Gang Ning(宁传刚)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 073201

Abstract

PDF


短红线.png

Laser-assisted XUV double ionization of helium atoms: Intensity dependence of joint angular distributions

Fengzheng Zhu(朱风筝), Genliang Li(黎根亮), Aihua Liu(刘爱华)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 073202

Abstract

PDF


短红线.png

Electrical modeling of dielectric barrier discharge considering surface charge on the plasma modified material

Hong-Lu Guan(关弘路), Xiang-Rong Chen(陈向荣), Tie Jiang(江铁), Hao Du(杜浩), Ashish Paramane, Hao Zhou(周浩)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 075204

Abstract

PDF


短红线.png

Generating two-dimensional quantum gases with high stability

Bo Xiao(肖波), Xuan-Kai Wang(王宣恺), Yong-Guang Zheng(郑永光), Yu-Meng Yang(杨雨萌), Wei-Yong Zhang(章维勇), Guo-Xian Su(苏国贤), Meng-Da Li(李梦达), Xiao Jiang(江晓), Zhen-Sheng Yuan(苑震生)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 076701

Abstract

PDF


短红线.png

Point-contact spectroscopy on antiferromagnetic Kondo semiconductors CeT2Al10 (T=Ru and Os)

Jie Li(李洁), Li-Qiang Che(车利强), Tian Le(乐天), Jia-Hao Zhang(张佳浩), Pei-Jie Sun(孙培杰), Toshiro Takabatake, Xin Lu(路欣)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 077103

Abstract

PDF


短红线.png

Probing the Majorana bound states in a hybrid nanowire double-quantum-dot system by scanning tunneling microscopy

Jia Liu(刘佳), Ke-Man Li(李科曼), Feng Chi(迟锋), Zhen-Guo Fu(付振国), Yue-Fei Hou(侯跃飞), Zhigang Wang(王志刚), Ping Zhang(张平)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 077302

Abstract

PDF


短红线.png

Stress and strain analysis of Si-based Ⅲ-V template fabricated by ion-slicing

Shuyan Zhao(赵舒燕), Yuxin Song(宋禹忻), Hao Liang(梁好), Tingting Jin(金婷婷), Jiajie Lin(林家杰), Li Yue(岳丽), Tiangui You(游天桂), Chang Wang(王长), Xin Ou(欧欣), Shumin Wang(王庶民)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 077303

Abstract

PDF


短红线.png

Anomalous spectral weight transfer in the nematic state of iron-selenide superconductor

C Cai(蔡淙), T T Han(韩婷婷), Z G Wang(王政国), L Chen(陈磊), Y D Wang(王宇迪), Z M Xin(信子鸣), M W Ma(马明伟), Yuan Li(李源), Y Zhang(张焱)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 077401

Abstract

PDF


短红线.png

Anomalous magnetoresistance in detwinned EuFe2As2

Zhuang Xu(徐状), Junxiang Pan(潘俊香), Zhen Tao(陶镇), Ruixian Liu(刘瑞鲜), Guotai Tan(谈国太)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 077402

Abstract

PDF


短红线.png

Spin waves and transverse domain walls driven by spin waves: Role of damping

Zi-Xiang Zhao(赵梓翔), Peng-Bin He(贺鹏斌), Meng-Qiu Cai(蔡孟秋), Zai-Dong Li(李再东)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 077502

Abstract

PDF


短红线.png

Thickness-dependent magnetic order and phase transition in V5S8

Rui-Zi Zhang(张瑞梓), Yu-Yang Zhang(张余洋), Shi-Xuan Du(杜世萱)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 077504

Abstract

PDF


短红线.png

Degenerate antiferromagnetic states in spinel oxide LiV2O4

Ben-Chao Gong(龚本超), Huan-Cheng Yang(杨焕成), Kui Jin(金魁), Kai Liu(刘凯), Zhong-Yi Lu(卢仲毅)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 077508

Abstract

PDF


短红线.png

Photoresponsive characteristics of thin film transistors with perovskite quantum dots embedded amorphous InGaZnO channels

Mei-Na Zhang(张美娜), Yan Shao(邵龑), Xiao-Lin Wang(王晓琳), Xiaohan Wu(吴小晗), Wen-Jun Liu(刘文军), Shi-Jin Ding(丁士进)

Chin. Phys. B, 2020, 29 (7): 078503

Abstract

PDF
公用专题推荐.png

SPECIAL TOPIC — Topological 2D materials

SPECIAL TOPIC — Active matters physics

TOPICAL REVIEW — Physics in neuromorphic devices

SPECIAL TOPIC — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Quantum dot displays

TOPICAL REVIEW — CALYPSO structure prediction methodology and its applications to materials discovery

SPECIAL TOPIC — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

TOPICAL REVIEW — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

SPECIAL TOPIC — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Fundamental research under high magnetic fields

Virtual Special Topic — High temperature superconductivity

Virtual Special Topic — Magnetism and Magnetic Materials


公用底.png

官网:http://cpb.iphy.ac.cn  

https://iopscience.iop.org/journal/1674-1056https://wap.sciencenet.cn/blog-3377544-1243354.html

上一篇:[转载]CPB封面文章和亮点文章 | 2020年第7期
下一篇:[转载]热点专题 | 储能材料和器件的多尺度计算与先进表征
收藏 IP: 159.226.35.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2023-9-26 20:58

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部