qingshanke8278的个人博客

王家冰
访问数:76161
研究领域:管理综合->哲学
加为好友
发送消息

全部博文

《山海经》中的古动物“类”为兔狲

《山海经•南次一经》原经文: “又东又东四百里,曰擅爰之山,多水,无草木,不可以上。有兽焉,其状如狸而有髦,其名曰类,自为牝牡,食者不妒。” 类: 今猫科食肉动物兔狲。别称洋猞猁,乌伦,玛瑙,玛瑙勒。 兔狲体形粗短,大小似家猫,体重 2 ~ 3 千克,栖息于 ...
2018-11-17 20:23

《山海经》中的古动物“九尾狐”是猞猁

《山海经•南次一经》原经文: “又东又东三百里,曰青丘之山,其阳多玉,其阴多青雘。有兽焉,其状如狐而九尾,其音如婴兒,能食人,食者不蛊。有鸟焉,其状如鸠,其音若呵,名曰灌灌,佩之不惑。英水出焉,南海注于即翼之泽。其中多赤鱬,其状如鱼而人面,其音如鸯鸳,食之不疥。” “九尾狐”: ...
2018-11-17 19:56

《山海经》中的古鸟类“凤凰”是锦鸡

《山海经•南次三经》原经文: “又东五百里,曰丹穴之山,其上多金玉。丹水出焉,而南流注于渤海。有鸟焉,其状如鸡,五采而文,名曰凤凰,首文曰德,翼文曰义,背文曰礼,膺文曰仁,腹文曰信。是鸟也,饮食自然,自歌自舞,见则天下安宁。” 凤凰几千年来一直被认定为传说中的鸟类,其真实身份一 ...
2018-11-16 22:56

《山海经》中的古动物“猩猩”是果子狸

“猩猩”是《山海经》里有名的动物,从《尔雅》一书几千年来众说纷纭,猜测极多,但大多为猴子类,近代以来又多猜测为类人猿,甚至非洲的大猩猩。这些猜测与“猩猩”的真实身份南辕北辙。 我遍读历史文献,查找《地方志》的记载,结合西南地区的民俗资料,最终考证《山海经•海内经》中的“ ...
2018-11-16 19:40

《山海经》“古昆仑山”之八:西藏阿里冈底斯山

“古昆仑山”是中国人的起源地和故乡,这一点毫无疑问。可以说,找到了“古昆仑山”的地理位置,就找到了中国人的故乡。如果“古昆仑山”的地理位置还在今天的中国,那么中国人所谓起源于“非洲”、“古埃及”、“古巴比伦”、“古印度”等“外来说”、“西来说”将被彻底否定。 那么,“古昆仑 ...
2018-11-16 13:14

《山海经》“古昆仑山”之七:重庆北培区静观镇塔坪村小昆仑山

“古昆仑山”是中国人的起源地和故乡,这一点毫无疑问。可以说,找到了“古昆仑山”的地理位置,就找到了中国人的故乡。如果“古昆仑山”的地理位置还在今天的中国,那么中国人所谓起源于“非洲”、“古埃及”、“古巴比伦”、“古印度”等“外来说”、“西来说”将被彻底否定。 那么,“古昆仑山”的 ...
2018-11-15 21:52

《山海经》“古昆仑山”之六:丽江老君山

“古昆仑山”是中国人的起源地和故乡,这一点毫无疑问。可以说,找到了“古昆仑山”的地理位置,就找到了中国人的故乡。如果“古昆仑山”的地理位置还在今天的中国,那么中国人所谓起源于“非洲”、“古埃及”、“古巴比伦”、“古印度”等“外来说”、“西来说”将被彻底否定。 那么,“古昆仑山”的 ...
2018-11-13 22:54

《山海经》“古昆仑山”之五:点苍山

“古昆仑山”是中国人的起源地和故乡,这一点毫无疑问。可以说,找到了“古昆仑山”的地理位置,就找到了中国人的故乡。如果“古昆仑山”的地理位置还在今天的中国,那么中国人所谓起源于“非洲”、“古埃及”、“古巴比伦”、“古印度”等“外来说”、“西来说”将被彻底否定。 那么,“古昆仑山”的地理 ...
2018-11-11 19:05

《山海经》“古昆仑山”之四:无量山

“古昆仑山”是中国人的起源地和故乡,这一点毫无疑问。可以说,找到了“古昆仑山”的地理位置,就找到了中国人的故乡。如果“古昆仑山”的地理位置还在今天的中国,那么中国人所谓起源于“非洲”、“古埃及”、“古巴比伦”、“古印度”等“外来说”、“西来说”将被彻底否定。 那么,“古昆仑山”的地理位置到 ...
2018-11-11 18:49
全部博文