guoyiti111的个人博客

郭奕棣
访问数:307057
研究领域:数理科学->数学->数论
加为好友
发送消息

全部博文

首2节为[‘13‘14,‘13‘16]的7节孪生素数子集 [‘13‘14,‘13‘16]-7LS

首2节为 的7节孪生素数 -7LS 说明1 首2节为 的7节孪生素数子集标记为 -7LS , -7LS ={ '13'14 -7LS , '13'15 -7LS , '13'16 -7LS } 说明 2 ...
2019-11-11 12:36

首2节为[‘13‘11,‘13‘13]的7节孪生素数子集 [‘13‘11,‘13‘13]-7LS

首2节为 的7节孪生素数 -7LS 说明1 首2节为 的7节孪生素数子集标记为 -7LS , -7LS ={ '13'11 -7LS , '13'12 -7LS , '13'13 -7LS } 说明 2 -7L ...
2019-11-6 10:15

首2节为[‘13‘8,‘13‘10]的7节孪生素数子集 [‘13‘8,‘13‘10]-7LS

首2节为 的7节孪生素数 -7LS 说明1 首2节为 的7节孪生素数子集标记为 -7LS , -7LS ={ '13'8 -7LS , '13'9 -7LS , '13'10 -7LS } 说明 2 ...
2019-11-1 11:38

首2节为[‘13‘4,‘13‘7]的7节孪生素数子集 [‘13‘4,‘13‘7]-7LS

首2节为 的7节孪生素数 -7LS 说明1 首2节为 的7节孪生素数子集标记为 -7LS , -7LS ={ '13'4 -7LS , '13'5 -7LS , '13'6 -7LS , '13'7 -7LS ...
2019-10-27 11:48

首2节为[‘13‘0,‘13‘3]的7节孪生素数子集 [‘13‘0,‘13‘3]-7LS

首2节为 的7节孪生素数 -7LS 说明1 首2节为 的7节孪生素数子集标记为 -7LS , -7LS ={ '13'0 -7LS , '13'1 -7LS , '13'2 -7LS , '13'3 -7LS } 说明 2&nbs ...
2019-10-22 13:01

首2节为[‘12‘14,‘12‘16]的7节孪生素数子集 [‘12‘14,‘12‘16]-7LS

首2节为 的7节孪生素数 -7LS 说明1 首2节为 的7节孪生素数子集标记为 -7LS , -7LS ={ '12'14-7LS , '12'15-7LS , '12'16-7LS } ...
2019-10-17 10:52

首2节为[‘12‘11,‘12‘13]的7节孪生素数子集 [‘12‘11,‘12‘13]-7LS

首2节为 的7节孪生素数 -7LS 说明1 首2节为 的7节孪生素数子集标记为 -7LS , -7LS ={ '12'11-7LS , '12'12-7LS , '12'13-7LS ...
2019-10-12 10:01

首2节为[‘12‘8,‘12‘10]的7节孪生素数子集 [‘12‘8,‘12‘10]-7LS

首2节为 的7节孪生素数 -7LS 说明1 首2节为 的7节孪生素数子集标记为 -7LS , -7LS ={ '12'8-7LS , '12'9-7LS , '12'10-7LS ...
2019-10-7 11:28

录以备考 20191006

录以备考 20191006 查 “ 新华字典 ” 和 “ 新华词典 ” ,考字可组成 “ 考究 ” 、考证 ” 、 ......“ 考试 ” 、 “ 考古 ” 等十余个词组, 但愿所录不 ...
2019-10-6 10:12

首2节为[‘12‘4,‘12‘7]的7节孪生素数子集 [‘12‘4,‘12‘7]-7LS

首2节为 的7节孪生素数 -7LS 说明1 首2节为 的7节孪生素数子集标记为 -7LS , -7LS ={ '12'4-7LS , '12'5-7LS , '12'6-7LS , ...
2019-10-2 11:08
全部博文