WileyChinaBlog分享 http://blog.sciencenet.cn/u/WileyChina

博文

Wiley开放获取期刊在线答题活动 | 中奖结果公布,快来领蓝牙耳机啦!

已有 969 次阅读 2020-8-21 11:51 |个人分类:学术资讯|系统分类:科研笔记| Wiley, 威立, 开放获取, 中奖结果

开放科学(Open Science)和开放获取(Open Access)是目前科研领域和学术出版发展的新趋势。在2020年科睿唯安(Clarivate)发布的《期刊引证报告》(JCR)中,Wiley开放获取期刊表现强劲,约40%的金色开放获取期刊进入JCR Q1/Q2分区。


OA IF Infographic v3-1.png

OA IF Infographic v3-2.png

OA IF Infographic v3-3.png

OA IF Infographic v3-4.pngWiley开放获取期刊在线答题活动已经出炉,我们已经给50名中奖者发送邮件通知。来看看你中奖了吗?


中奖邮箱:

x****@nimte.ac.cn

h****@sina.com

1****16011@qq.com

6****9138@qq.com

1****338873@163.com

1****55454@qq.com

r****fs@163.com

1****28316@qq.com

2****90040@qq.com

r****e526@163.com

l****ing@163.com

x****g_seu@seu.edu.cn

9****2142@qq.com

1****78922@qq.com

6****8049@qq.com

j****zhang@hotmail.com

8****1435@qq.com

z****zj@163.com

x****499@outlook.com

x****ngguan@163.com

j****ng94@stu.suda.edu.cn

3****0437@qq.com

w****huosjtu@163.com

2****0378@qq.com

1****869599@163.com

1****19438@qq.com

9****5387@qq.com

g****yao93@163.com

g****24@126.com

G****ikachu@163.com

f****uyuchen@163.com

9****8026@qq.com

7****6289@qq.com

2****25975@qq.com

9****8042@qq.com

h****unyang@zua.edu.cn

2****14091@qq.com

1****252495@126.com

7****0384@qq.com

h****chen@yeah.net

5****3026@163.com

1****63782@qq.com

y****iyu@pku.edu.cn

7****9244@qq.com

8****5810@qq.com

5****@163.com

c****junxiang15@163.com

1****66610@qq.com

4****0962@qq.com

y****8@ustc.edu.cn如果你中奖但未收到邮件通知,请在公众号后台给我们留言,我们将会为您处理。
http://wap.sciencenet.cn/blog-822310-1247277.html

上一篇:会议通知:第一届ACES青年科学家论坛诚邀您参与
下一篇:关于阿尔兹海默症,你了解多少?

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...
扫一扫,分享此博文

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2021-2-27 16:04

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部